Författare: Martin

Hisingen Göteborgs jaktvårdskrets har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor anlägga en bullervall vid skjutbanan Säve skyttecenter. Syftet med vallen är att reducera buller från skjutbanan vid närliggande bostäder.  Läs mer på Enrecons hemsida för samråd!

Läs mer

Från den 1a Augusti är det åter tillåtet med skytte på banan.Vi kommer att fortsätta tills vidare med de corona-restriktioner som vi haft tidigare. Först ut med allmänskjutning är kulbanorna, som öppnar redan kl 9 den 1a. Det finns även nya provtider för jägarexamen att boka in sig på.

Läs mer

Från och med Måndag den 4e Maj är banan åter öppen.Dock tvingas vi införa vissa restriktioner och regler, för att minimera risken för smittspridning. Regler för allmänskytte – HagelInga utlåningsvapen – Elever hänvisas till instruktörer.Ingen utlåning av hörselkåpor eller övrig utrustning.Ingen kontanthantering – allt skall betalas med swish.En skjutledare per bana ansvarar för fjärrutlösaren– den […]

Läs mer

Uppdatering: Vi kommer fortsätta hålla stängt till och med 1/5. Detta gäller samtliga gruppaktiviteter, t.ex. allmänskjutningar, event, jägarexamen. Vi följer utvecklingen noga och kommer löpande komma med information kring hur vi hanterar situationen.

Läs mer