Prislistan gäller från 2022-03-09

Banmedlemskap

Om du betalar 300 kronor till vårt postgiro 64 86 73-2 så blir du banmedlem. Detta innebär att du stödjer banan ekonomiskt samtidigt som du skjuter till rabatterade serieavgifter på Älg- och Hagelbanorna. 

Banmedlemskap går också att lösa på skjutbanan med betalning via swish. 

Det är mycket viktigt att vi får med adress och/eller mejl så att vi kan hålla er uppdaterade kring vad som händer på banan!

Vi tar nu enbart betalning via swish!

Serieavgift Hagelbanor (per serie om 25 duvor)
Swishnummer Hagelbanan: 123 477 94 27

 • Banpersonal och Ungdom 15:-
 • Banmedlem 30:-
 • Övriga 50:-
 • Övningsbana Lerduva 50:- (exkl. ammunition och vapenhyra)
 • Övningsbana Hare 50:- (exkl. ammunition och vapenhyra)

Serieavgift Älgbana (per serie om 4 skott)
Swishnummer Kulbanorna: 123 158 46 55

 • Banpersonal 0:-
 • Banmedlem 20:-
 • Övriga 30:-

Inskjutningsbana 10kr per skott, minimum 100kr, max 15 skott vid kö

Vapenhyra

 • Hagel 25 skott 30:-
 • Klass 1, 4 skott, 10:-
 • Klass 4, 4 skott, 4:-

Ammunition

 • Hagel 25 skott 100:-
 • Hagel 1 skott 7:-
 • 6,5×55 15:-
 • .308 17:-
 • .30-06 17:-
 • .22LR 1:-

Skjutning med instruktör

 • Hagelbana 430:-/serie, inklusive ammunition och vapenhyra
 • Kulbana 450:- i öppningsavgift, därefter tillkommer ovan kostnad för serieavgift, ammunition samt vapenhyra

Hyra av skjutbana

300:-/timme, exklusive serieavgifter

All banpersonal innehar automatiskt banmedlemsskap.
Ovan avgifter gäller vid ordinarie allmänskjutning.
Vid enskilt skytte utgår särskild avgift enligt överenskommelse