JAQT Kvinnligt skytte

JAQT Kvinnligt nätverk startades inom Jägarförbundet år 1996 och har sedan dess spridit sig över hela landet. Jägareförbundets syfte med de kvinnliga nätverken är: 

  • att presentera jakten för fler kvinnor
  • att förmedla vad jakt innebär
  • att stödja kvinnliga jägare både aktiva och blivande.

För kvinnor som jagar/håller på att ta jägarexamen erbjuds skytte på måndagar kl 17-20 under perioden april-september på Säve Jaktskyttebana.

Kom och testa hagelbanornas breda utbud (nordisk trap,skeet, sporting med mera), eller på älgbanan och träna skytte i skjutsimulator! Instruktörer och skjutledare hjälper till.

Jaktvårdskretsens kvinnliga nätverk arrangerar olika aktiviteter med jakten i fokus.
 
Välkommen till jaktvårdskretsens kvinnliga nätverk!.

Du kan också mejla vår kontaktperson Julia Torstensson info@hgjvk.se

Facebookgrupp JAQT säve skyttecenter