Funktion Namn e-post
Ordförande Lennart Levin -
V ordförande Gunnar Landström  
Sekreterare Christian Olausson -
Kassör Ralf Zackrisson -
Ledamot Tarmo Honkavaara  
Ledamot Lars Johansson  
Ledamot Martin Andersson  
Ledamot Julia Torstensson  
Ledamot Tommy Melander  
Suppleant 1 Ulf Jarl  
Suppleant 2 Anders Gustafsson  
Suppleant 3 Martin Götz  
Suppleant 4 Kim Garnell  
   
Revisorer Ulf Tollhage  
  Peter Thisell  
Revisorssuppleanter Ann-Sofie Carlsson  
  Philip Björk  
   
Valberedning - Sammankallande Martin Landström  
Valberedning Jan Jacobsson  
Valberedning Stig Bolander  
   
Webmaster IT Martin Andersson  
Studieombud Tarmo Honkavaara -
Banchef Ulf Jarl info@hgjvk.se
Vice banchef Tommy Melander  
Kulbaneansvarig Magnus Mellby -
Hagelbaneansvarig Seval Cosic -
Jägarexamen ansvarig Tarmo Honkavaara jagarexamen@hgjvk.se
Jägarexamen bokning Martin Andersson bokning@hgjvk.se
Jakt & Fauna Julia Torstensson  
Event / gruppskytte Christian Olausson event@hgjvk.se
Samordnare viltolyckor Ralf Zackrisson  
  Tarmo Honkavaara  
Ansvarig Miljö/Hälsa -  
Rovdjursansv./Viltrapportör -