Funktion Namn e-post
Ordförande Lennart Levin -
V ordförande Stig Bolander  
Sekreterare Elisabeth Eneli -
Kassör Ralf Zackrisson -
Ledamot Tarmo Honkavaara  
Ledamot Martin Andersson  
Ledamot Joakim Andersson  
Ledamot Rikard Reijer  
Ledamot Vakant  
Suppleant 1 Mårten Andersson  
Suppleant 2 Susanne Lachonius  
Suppleant 3 Christian Olausson  
Suppleant 4 Ulf Jarl  
Revisorer Ulf Tollhage  
  Göran Fredriksson  
Revisorssuppleanter Ann-Sofie Carlsson  
  Gunnar Landström  
   
Valberedning -Sammankallande Jan Jacobsson  
Valberedning Christian Berntsson  
Valberedning Martin Landström  
Webmaster IT Martin Andersson  
   
Studieombud Joakim Andersson -
Ungdomsansvarig Iris Löfving -
Banchef Rikard Reijer banchef@hgjvk.se
Vice banchef Ulf Jarl  
Kulbaneansvarig Magnus Mellby -
Vice Kulbaneansvarig Christian Olausson -
Hagelbaneansvarig Seval Cosic -
Vice Hagelbaneansvarig Joakim Andersson -
Jägarexamen ansvarig Tarmo Honkavaara jagarexamen@hgjvk.se
Jägarexamen bokning Martin Andersson bokning@hgjvk.se
Hund Peter Thisell  
Jakt & Fauna Joakim Andersson  
Event / gruppskytte Christian Olausson event@hgjvk.se
Samordnare viltolyckor Ralf Zackrisson  
  Tarmo Honkavaara  
Ansvarig Miljö/Hälsa Rikard Reijer  
Rovdjursansv./Viltrapportör Mårten Andersson