Älgbana

Vår älgbana är på 80m och är akustisk.

Vår bana är godkänd för alla kalibrar, och det finns även möjligt att skjuta med mynningsbroms.

På älgtavlorna får dock enbart helmantlad ammunition användas

Inskjutningsbana

Vår inskjutningsbana är på 80m och är akustisk.

Banan är godkänd för alla kalibrar, och till skillnad mot älgbanan är även jaktammunition tillåten

I samband med våra kulbanor har vi även väntrum, där det är fullt möjligt att genomföra vapenvård efter skjutning, eller ha möte med t.ex. jaktlaget.