Jakt & Fauna är den sektion inom vår jaktvårdskrets som ansvarar för viltvård och jaktlig verksamhet.

Det övergripande arbetet sköts av sektionen men sedan är det i de skilda jaktlagen som det verkliga arbetet bedrives.

Vi vill här passa på att nämna att våra medlemmar är med i jaktlag spridda över hela landet och då är det tryggt att veta att man har en gemensam syn på jakt och viltvård.

Vårt närområde omfattar hela Hisingen samt större delen av Göteborgs kommun och sköts helt av de enskilda jaktlagen men man har regelbundna träffar för att diskutera skilda åtgärder.

I kretsens stadgar finns en serie att-satser som ingående beskriver sektionens arbetsinriktning för att på bästa sätt tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård.

Här nämns två särskilt viktiga:

  • Att genom utbildning och information sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning
  • Att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen