Kameraövervakning Hisingen Göteborg JVK

 

Kontaktperson: Rikard Reijer – info@hgjvk.se –  072-452 35 00

 

Då föreningen bedriver en tillståndspliktig (Polis och Miljöförvaltningen) verksamhet så har föreningen beslutat att sätta upp övervakningskameror för att förhindra och uppklara eventuella brott och incidenter som kan uppstå. 

 

Vår grund för att göra denna kameraövervakning är en intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen. Vi inser att vi gör ett intrång i folks privatliv genom att övervaka verksamheten, men vi finner detta intrång mycket litet i paritet med den hjälp detta system kan ha för föreningen. 

 

Inspelat material kan enbart tittas på av Banchef och Vice Banchef. 

Inspelat material sparas i 7 dagar. 

Vid incidenter kan inspelat material delas med berörda parter.info