Hagel

Våra hagelbanor:

 • Nordisk trap
 • Skeet
 • Variabel trap
 • Övningsbana Lerduva
 • Övningsbana Hare

Kula

Våra kulbanor är akustiska och består av:

 • Älgbana, 80m
 • Inskjutningsbana, 100m

Priser

Prislistan gäller från 2017-04-01

Banmedlemskap 200:-

Serieavgift Hagelbanor (per serie om 25 duvor)

 • Jourpersonal 15:-
 • Ungdom(upp till 20år) 25:-
 • Banmedlem 30:-
 • Övriga 40:-
 • Övningsbana Lerduva 160:- (Ammunition ingår)
 • Övningsbana Hare 160:- (Ammunition ingår)

Serieavgift Älgbana (per serie om 4 skott)

 • Jourpersonal 0:-
 • Banmedlem 20:-
 • Övriga 30:-

Inskjutningsbana 5kr per skott, max 15 skott vid kö

Ammunition

 • Hagel 25 skott 70:-
 • 6,5×55 10:-
 • .308 15:-
 • .30-06 15:-
 • .22LR 1:-

All jourpersonal innehar automatiskt banmedlemsskap.
Ovan avgifter gäller vid ordinarie allmänskjutning.
Vid enskilt skytte utgår särskild avgift enligt överenskommelse