Jonas Malmsten från SVA ansvarar för 2023 års salmonella-övervakning hos vildsvin, och vill uppmana fler att skicka in prover.
För att beställa provkit kostnadsfritt skickar ni mejl till adressen: jonas.malmsten@svasweden.onmicrosoft.com

Dessutom uppmanar SVA till att man skall rapportera in döda fynd av vildsvin, oavsett var i landet man befinner sig, med anledning av afrikansk svinpest. Rapportera på https://rapporteravilt.sva.se/