Våra kulbanor genomgår omfattande uppgraderingar i form av nytt markeringsystem!

Bättre noggrannhet, anatomiskt träffområde och display i varje skjutbås!