Stort tack till föreläsarna för sin insats, det var mycket uppskattat av alla närvarande – såväl nya som erfarna jägare, vilka även de bidrog med sina erfarenheter.

På plats fanns även exempel på åtel och åtelkoja.

Även tack till JG Jakt, som var på plats och visade upp ett urval på mörkermedel och andra hjälpmedel.