Då det är ordentligt översvämmat vid infarten till banan så kommer vi hålla banorna stängda för allmänskytte, även den 9e augusti.