I enlighet med vårt tillstånd får inget skytte ske under Juli. Banan öppnar återigen i Augusti.