Då parkeringssituationen på banan stundtals varit problematisk, med mycket fordon parkerade vid nordiska trappen och i vändplanen, har vi därför fått göra vissa ändringar.

Blå zon: Parkering.
Grön zon: Parkering förbjuden, gäller ej fordon med tillstånd.
Röd zon: Parkering förbjuden, vändplats.

Generellt tillstånd att parkera i grön zon gäller för banfunktionär i tjänst.
Dvs instruktörer, skjutledare som har jour (och väl synligt skjutledarkort), jägarexaminatörer, etc.

Det finns även skyltar uppsatta.