Vi vill påminna om årsmötet 2020-02-03.

Efter årsmötet så kommer Torkel Norling att berätta om vildsvinsjakt och vildsvinsförvaltning.