Från och med Måndag den 4e Maj är banan åter öppen.
Dock tvingas vi införa vissa restriktioner och regler, för att minimera risken för smittspridning.

Regler för allmänskytte – Hagel
Inga utlåningsvapen – Elever hänvisas till instruktörer.
Ingen utlåning av hörselkåpor eller övrig utrustning.
Ingen kontanthantering – allt skall betalas med swish.
En skjutledare per bana ansvarar för fjärrutlösaren– den skall inte skickas runt person till person.
OL-Trap, Nordisk Trap, Skeet och Variabel Trap kan öppnas.
Övningsbana hare och Övningsbana Lerduvor skall INTE öppnas under allmänskytte.
Köbildning skall undvikas.
Max 1 person per bord inomhus.
Människor som uppvisar sjukdomssymptom SKALL avvisas.

Regler för allmänskytte – Kula
Inga utlåningsvapen – Elever hänvisas till instruktörer.
Ingen utlåning av hörselkåpor eller övrig utrustning.
Ingen kontanthantering – allt skall betalas med swish.
Älgbana och inskjutningsbana kan öppnas.
Köbildning skall undvikas.
Max 1 person per bord inomhus i älghuset.
Max 1 person tillåts vänta inne i skjuthuset på inskjutningsbanan.
Människor som uppvisar sjukdomssymptom SKALL avvisas.

Regler för café
Ingen försäljning, kafeterian kommer vara stängd.

Regler för utlåning av vapen – Gäller för skytte med instruktör
Ingen utlåning under allmänskytte.
Ingen utlåning av hörselkåpor eller övrig utrustning.
Alla vapen måste desinficeras mellan varje elev, instruktör ansvarar för det.
Utlåning får enbart ske när säkerheten kan garanteras.
Vapen skall desinficeras när dom ställs in i kassun och när dom plockas ut.

Event/Pröva På/Jägarexamen/Övriga gruppaktiviteter
Ett vapen per person om det skjuts i grupper.
Max fem personer per grupp.
Ingen utlåning av hörselkåpor eller övrig utrustning.