Svenska Jägareförbundet anordnar för andra året mästerskap i eftersök.

Varje krets har möjlighet att skicka ett ekipage (enkelekipage eller dubbelekipage) till länsmästerskap, där uttagning sker för vidare deltagande i regionmästerskap samt riksmästerskap.

Är du intresserad av att delta? Vänligen kontakta oss på info@hgjvk.se

Krav: Medlemskap i Svenska Jägareförbundet.
Hunden skall vara chipmärkt och registrerad hos Jordbruksverket, försäkrad, samt vaccinerad.
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk.
Deltagaren måste inneha vapenlicens klass 1, ändamål jakt.

Läs mer på: https://jagareforbundet.se/jakt/eftersok/masterskap-i-eftersok/malet-med-masterskap-i-eftersok/