Med mer än 110 jägare ute på hisingen så blev resultatet tyvärr enbart två stycken rävar, både fälldes av gunnesby jaktlag. Vikten på rävarna var 7,1 respektive 5,3 kg.