Vi är under årets bokmässa åter på plats som representanter för jägareförbundet.