Hisingen Göteborg JVK kommer i år inte att delta i Göteborgsserien.