Björnpasset hösten 2022
Säve skjutbana erbjuder möjlighet att skjuta Björnpasset vid följande tillfällen:
Fredag 5:e augusti kl 16-20
Söndag 7:e augusti kl 9-15
Söndag 14:e augusti kl 12-17
Fredag 19:e augusti kl 16-20


Björnpasset består av 3 skjutmoment:
4 skott mot stillastående björnfigur på 80 meter på max 40 sekunder, skjutstöd ska användas.
4 skott mot stillastående björnfigur på 40 meter på max 40 sekunder, valfritt att använda skjutstöd.
3 skott varav 2 skott mot stillastående sidofigur och 1 skott mot frontfigur på 20 meter på max 10 sekunder.
Samtliga skott ska sitta inom träffområde för att vara godkänt.
Omprov kan skjutas på respektive moment.
Kostnad är 100 kr för provet, behövs omprov kostar de 50 kr per omprov.
Ammunitionskostnad tillkommer.