Säve skjutbana erbjuder möjlighet att skjuta Björnpasset vid följande tillfällen i augusti:
Söndag 4:e kl 9-13
Måndag 5:e kl 17-20
Söndag 11:e kl 12-16
Måndag 12:e kl 17-20


Björnpasset består av 3 skjutmoment:
4 skott mot stillastående björnfigur på 80 meter på max 40 sekunder, skjutstöd ska användas.
4 skott mot stillastående björnfigur på 40 meter på max 40 sekunder, valfritt att använda skjutstöd.
3 skott varav 2 skott mot stillastående sidofigur och 1 skott mot frontfigur på 20 meter, där det är 5 meter mellan figurerna, på max 10 sekunder.
Samtliga skott ska sitta inom träffområde för att vara godkänt.
Omprov kan skjutas på respektive moment.
Kostnad är 100 kr för provet, behövs omprov kostar de 50 kr per omprov.
Skjutkäppar finns att låna på banan.
Enbart helmantlad ammunition.

Notera att vi kan komma att stänga banan tidigare än ovan beroende på antalet skyttar. Vi kommunicerar det isåfall här på hemsidan.