Kretsens årsmöte kommer hållas 2020 – 02 – 03 klockan 18.30. 
Varmt välkomna!