Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets har tilldelats pris för ”Årets Bohusjägare” 2024. Priset utdelas till enskild person eller organisation av Göteborgs Jagtsällskaps stiftelse, och prissumman är 25 000:-

Vi i styrelsen har beslutat att dessa pengar oavkortat skall gå ut till medlemmar inom HGJVK så som ett pris på 5000:-/år till ”Årets eldsjäl”.

Årets eldsjäl kan vara enskild person eller jaktlag, som genom ett stort engagemang bidragit positivt till sitt jaktlag, sin jaktvårdskrets, utbildning, ungdomsarbete, eller på annat sätt gjort något lite extra förknippat med jakt och viltvård.

Vi kommer att samla in nomineringar t.o.m. december månad för att sedan dela ut priset på årsmötet i februari, så maila oss på info@hgjvk.se med en kort(eller lång) motivering till varför just din kompis skall få priset i år.