Tyvärr är älgbanan ur funktion 7-8 Juni, men förhoppningsvis är den funktionsduglig den 9e.
Inskjutningsbanan kommer dock vara fortsatt öppen.