Tävlingar

Under året kommer följande tävlingar äga rum:

8-9 Maj: Olympisk trap. Sista anmälan 31e Maj. Se här för mer info