Prislistan gäller från 2020-01-01

Banmedlemskap

Om du betalar 300 kronor till vårt postgiro 64 86 73-2 så blir du banmedlem. Detta innebär att du stödjer banan ekonomiskt samtidigt som du skjuter till rabatterade serieavgifter på Älg- och Hagelbanorna. 

Banmedlemskap går också att lösa på skjutbanan med betalning över swish eller kontant. 

Det är mycket viktigt att vi får med adress och/eller mejl så att vi kan hålla er uppdaterade kring vad som händer på banan!

Vi tar nu även emot swish!

Serieavgift Hagelbanor (per serie om 25 duvor)
Swishnummer Hagelbanan: 123 477 94 27

 • Banpersonal och Ungdom15:-
 • Banmedlem 30:-
 • Övriga 40:-
 • Övningsbana Lerduva 50:- (150:- inkl. ammunition och vapenhyra)
 • Övningsbana Hare 50:- (150:- inkl. ammunition och vapenhyra)

Serieavgift Älgbana (per serie om 4 skott)
Swishnummer Kulbanorna: 123 158 46 55

 • Banpersonal 0:-
 • Banmedlem 20:-
 • Övriga 30:-

Inskjutningsbana 10kr per skott, minimum 100kr, max 15 skott vid kö

Vapenhyra

 • Hagel 25 skott 30:-
 • Klass 1, 4 skott, 10:-
 • Klass 4, 4 skott, 4:-

Ammunition

 • Hagel 25 skott 70:-
 • 6,5×55 10:-
 • .308 15:-
 • .30-06 15:-
 • .22LR 1:-

Skjutning med instruktör

 • Hagelbana 350:-/serie, inklusive ammunition och vapenhyra
 • Kulbana 400:- i öppningsavgift, därefter tillkommer ovan kostnad för serieavgift, ammunition samt vapenhyra

All banpersonal innehar automatiskt banmedlemsskap.
Ovan avgifter gäller vid ordinarie allmänskjutning.
Vid enskilt skytte utgår särskild avgift enligt överenskommelse