Prislistan gäller från 2017-04-01

Banmedlemskap

Om du betalar 200 kronor till vårt postgiro 64 86 73-2 så blir du banmedlem. Detta innebär att du stödjer banan ekonomiskt samtidigt som du skjuter till rabatterade serieavgifter på Älg- och Hagelbanorna. 

Banmedlemskap går också att lösa på skjutbanan med betalning över swish eller kontant. 

Det är mycket viktigt att vi får med adress och/eller mejl så att vi kan hålla er uppdaterade kring vad som händer på banan!

Vi tar nu även emot swish!

Serieavgift Hagelbanor (per serie om 25 duvor)

 • Banpersonal och Ungdom15:-
 • Banmedlem 30:-
 • Övriga 40:-
 • Övningsbana Lerduva 160:- (Ammunition ingår)
 • Övningsbana Hare 160:- (Ammunition ingår)

Serieavgift Älgbana (per serie om 4 skott)

 • Banpersonal 0:-
 • Banmedlem 20:-
 • Övriga 30:-

Inskjutningsbana 5kr per skott, max 15 skott vid kö

Ammunition

 • Hagel 25 skott 70:-
 • 6,5×55 10:-
 • .308 15:-
 • .30-06 15:-
 • .22LR 1:-

All banpersonal innehar automatiskt banmedlemsskap.
Ovan avgifter gäller vid ordinarie allmänskjutning.
Vid enskilt skytte utgår särskild avgift enligt överenskommelse