De sista dagarnas stränga kyla har medfört att vi har tjäle – och enbart de översta 5 cm är tinade i våran älg och inskjutnignsvallen.
För att vi skall få skjuta på våra kulbanor så är det krav på att det skall vara luckert 50 cm in i vallen.

Det är otroligt viktigt att varje skjutledare tillser att vi uppfyller dessa krav vid varje skjutning.
Detta är ett krav i SäkB och ett krav i våran skjutbaneinstruktion.

Det står en provkäpp frame i maskinhuset för älgen som man kan testa med.