Kretsens årsmöte kommer hållas 2019 – 02 – 04 klockan 18.30. 
Varmt välkomna!