Mötesplats för jägare

Kretsen har för avsikt att skapa en mötesplats för jägare på skjutbanan med start hösten 2021.

I planeringen av ”Mötesplats för jägare”  finns ett antal temakvällar, där avsikten är att både kretsens medlemmar och utomstående föreläsare ges möjligheter till att diskutera och dela med sig av olika erfarenheter från jaktsituationer. Utgångspunkten med temakvällarna  är att attraherar såväl nya jägare som mer erfarna jägare. Mötesplats för jägare är också ett sätt att skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Temakvällarna är tänkta att behandla olika ämnen som dels kan sättas i relation till den jakt/jaktform som bedrivs för tillfället men också kommande jakt/jaktform och dels utifrån vad kretsen anser är grundläggande kunskaper att ha med sig in i jakten. Även andra önskemål från medlemmar tas med glädje emot.

Följande temakvällar kommer att hållas under hösten:

 • Vapen, kaliber, samt utrustning. (27/10)
  Vilket vapen och vilken kaliber skall jag välja? Vad är bra utrustning förutom vapen?
  Anmälan här: http://hgjvk.se/events/temakvall/
 • Jaktformer, och vad är viktigt att tänka på när jag är med på jakten. 
  Hur beter jag på mig på väg till pass, under pass, efter pass?

Övriga exempel på temakvällar skulle kunna vara:

 • Jakthundar
 • Hur hanterar jag viltköttet bäst efter skottet?
 • Vapenvård
 • Viltspår och eftersök

Utöver temakvällarna kommer vi även arrangera mer jaktmässiga skjutövningar där alla kan vara med utifrån sina förutsättningar. Målet är att göra jägare än mer bekväma med sina vapen. Avsikten är utgå från hur ett vapen ska vara anpassat till jägaren och inte tvärtom.

Skjutövningarna på kulbanan kommer att ta utgångpunkt i skytte mot rörligt och stillastående mål på olika avstånd och utifrån olika jaktsituationer som kan uppkomma. Hagelskyttet kommer vara en variant av compak sporting, vilket vi tror är det skytte som kan ses som mest jaktlikt.

Mer information om anmälan och exakt dag för höstens temakvällar kommer i början av augusti