Funktion Namn e-post
Ordförande Lennart Levin -
V ordförande Tarmo Honkavaara  
Sekreterare Göran Fredriksson -
Kassör Ralf Zackrisson -
Ledamot Mårten Andersson  
Ledamot Martin Andersson  
Ledamot Fia Hendar  
Ledamot Rikard Reijer  
Ledamot Krister Wallerstedt  
Suppleant 1 Stig Bolander  
Suppleant 2 Iris Löfving  
Suppleant 3 Fredrik Eriksson  
Suppleant 4 Ulf Jarl  
Revisorer Ulf Tollhage  
  John-Fredrik Grönvall  
Revisorssuppleanter Ann-Sofie Carlsson  
  Lennart Andersson  
   
Valberedning -Sammankallande Jan Jacobsson  
Valberedning Christian Berntsson  
Valberedning Martin Landström  
Webmaster IT Martin Andersson  
   
Studieombud Tarmo Honkavaara -
Ungdomsansvarig Iris Löfving ungdom@hgjvk.se
Banchef Rikard Reijer banchef@hgjvk.se
Vice banchef Ulf Jarl  
Älgbaneansvarig Stig Bolander -
Hagelbaneansvarig Seval Cosic -
Jägarexamen ansvarig Tarmo Honkavaara jagarexamen@hgjvk.se
Hund Peter Thisell  
Jakt & Fauna Krister Wallerstedt  
Event / gruppskytte Fredrik Eriksson event@hgjvk.se
Samordnare viltolyckor Ralf Zackrisson  
  Tarmo Honkavaara  
Ansvarig Miljö/Hälsa Rikard Reijer  
Rovdjursansv./Viltrapportör Mårten Andersson