Funktion Namn e-post
Ordförande Lennart Levin ordforande@hgjvk.se
V ordförande Tarmo Honkavaara  
Sekreterare Göran Fredriksson sekr@hgjvk.se
Kassör Ralf Zackrisson ekonomi@hgjvk.se
Ledamot Mårten Andersson  
Ledamot Lars Nilsson  
Ledamot Birgitta Rundberg  
Ledamot Rikard Reijer  
Ledamot Krister Wallerstedt  
Suppleant 1 Stig Bolander  
Suppleant 2 Cecilia Magnusson  
Suppleant 3 Fredrik Eriksson  
Suppleant 4 Ulf Jarl  
Revisorer Ulf Tollhage  
  John-Fredrik Grönvall  
Revisorssuppleanter Ann-Sofie Carlsson  
  Lennart Andersson  
   
Valberedning -Sammankallande Jan Jacobsson  
Valberedning Lisbeth Reskow  
Valberedning Martin Landström  
Webmaster IT Martin Andersson  
   
Studieombud Tarma Honkavaara utbildning@hgjvk.se
Ungdomsansvarig Mårten Andersson ungdom@hgjvk.se
Banchef Rikard Reijer banchef@hgjvk.se
Vice banchef Ulf Jarl  
Älgbaneansvarig Krister Wallerstedt kula@hgjvk.se
Hagelbaneansvarig Osvaldo Gamboa hagel@hgjvk.se
Jägarexamen ansvarig Lars Nilsson jagarexamen@hgjvk.se
Kvinnligt nätverk JAQT Birgitta Rundberg  
Hund Peter Thisell  
Jakt & Fauna Tarmo Honkavaara  
Event / gruppskytte Fredrik Eriksson event@hgjvk.se
Samordnare viltolyckor Ralf Zackrisson  
  Tarmo Honkavaara  
Ansvarig Miljö/Hälsa Rikard Reijer  
Rovdjursansv./Viltrapportör Mårten Andersson