Säve Skyttecenter arbetar med den praktiska delen av jägarexamen dvs skytteproven och även provtillfällen för de teoretiska proven. Erfarna instruktörer hjälper till på alla sätt för att eleven ska känna sig säker i sitt skytte.

Det är Naturvårdsverket som fastställer reglerna och innan ett praktiskt prov får göras måste man bli godkänd i det teoretiska provet, men självfallet får man träna.

Anmälan sker i första hand via e-post jagarexamen@hisingengoteborg-jvk.se 

Sekundärt via telefon: Lars Nilsson 0724 – 52 37 00

Hageldelen omfattar:

Säker vapenhantering
Avståndsbedömning
Lerduveskytte
Löpande markmål

Kuldelen omfattar:

Säker vapenhantering
Precisionsskytte

Högviltprovet omfattar:

3 godkända serier (alla skotten inom träffområdet) vid samma tillfälle och man får maximalt skjuta 9 serier.